Het cultuurhuis is weer (beperkt) open voor vergaderingen

Vanaf maandag 15 juni kan je weer vergaderen in de cultuurinfrastructuur.* Om jouw bezoek veilig te laten verlopen, treffen we maatregelen.
  • Ontsmet je handen bij binnenkomst via de hoofdingang in de hygiënecorner.
  • Kom niet samen en sta niet stil in de inkomhal.
  • Volg de looproutes.
  • Ventileer de gebruikte lokalen zoveel mogelijk.
  • Respecteer de regels met betrekking tot de veiligheidsafstand.
  • Desinfecteer voor en na gebruik alle gebruikte meubilair en contactoppervlakken zoals lichtschakelaars en deurklinken.
  • Gebruik geen keuken, dit is niet toegelaten omwille van hygiëne.
  • Beperk het aantal personen in de sanitaire ruimtes tot een minimum.

💡 TIP: kijk voor je komt vergaderen goed naar de aangepaste huisregels voor een prettig en veilig bezoek. Je leest er ook veel gestelde vragen: Huisregels-tijdens-corona.

💡 TIP: lees hier de informatie van de Vlaamse overheid over de heropstart van de cultuursector.

* onder voorbehoud van eventuele aanpassingen die opgelegd worden door de bevoegde overheid

Gepubliceerd op vrijdag 12 juni 2020 10.13 u.