Lokaal bestuur steunt lokale cultuursector met solidariteitsfonds

De eenmalige subsidie die het lokaal bestuur kreeg om de lokale vrijetijdssector te ondersteunen wordt een steunfonds opgericht: het solidariteitsfonds.

In 2020 ontving de gemeente Tessenderlo een éénmalige subsidie van de Vlaamse Regering van € 275.549,42 om de lokale vrijetijdssector te ondersteunen. Er werd een verdeelsleutel uitgewerkt die op 19 november 2020 besproken en goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen en op maandag 7 december 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Met een deel van deze middelen wordt voor de cultuursector een steunfonds opgericht ter compensatie van aantoonbare financiële moeilijkheden: het solidariteitsfonds.

Solidariteitsfonds

Verenigingen die op basis van hun actuele financiële toestand kunnen aantonen dat ze bepaalde uitgaven niet kunnen financieren, kunnen aanspraak maken op ondersteuning vanuit het solidariteitsfonds. Om dit te doen, moet de vereniging vóór 1 september 2021 een subsidiedossier indienen door middel van een aanvraagformulier.

Het cultuurhuis ontvangt en beoordeelt alle aanvragen en bezorgt deze aan het college van burgemeester en schepenen, dat elke aanvraag individueel behandelt en uiteindelijk ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorlegt. De subsidie van maximum € 1.000,00 wordt in november 2021 uitbetaald.

Voorwaarden

Verenigingen die aanspraak willen maken op een subsidie van het solidariteitsfonds, moeten wel aan een paar formele voorwaarden voldoen. Zo moet de vereniging erkend zijn door de gemeente Tessenderlo en het Cultuurplatform, moet ze haar maatschappelijke zetel of vestiging in Tessenderlo hebben en moet ze minstens sinds 1 januari 2019 een actieve werking hebben. Enkel wie aan alle voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor ondersteuning.

Doe hier je aanvraag voor een subsidie

Voor meer informatie of vragen kunnen verenigingen terecht bij het cultuurhuis. Contact opnemen kan via www.cultuurhuistessenderlo.be, 013 35 53 20 of tom.rouvrois@tessenderlo.be.

Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021 8 u.