Subsidie Cultuurfonds

Elke vereniging, organisatie of socio-culturele instelling kan een subsidie uit het Cultuurfonds aanvragen, op voorwaarde dat: 

  1. Zij voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden conform art. 12 van de statuten van de Cultuurraad. Ook verenigingen die geen aanspraak maken op een jaarlijkse subsidie of niet voldoen eventueel aan de voorwaarden hiervoor komen in aanmerking.
  2. Haar activiteit waarvoor de subsidie gevraagd wordt toegankelijk is voor alle geïnteresseerde inwoners van Tessenderlo en niet louter van commerciële aard is.
  3. Zij op haar werking onvoorwaardelijk eventuele controle aanvaardt door de gemeentelijke instanties en/of leden van de Cultuurraad.
  4. De activiteit de normale werking van de vereniging overstijgt.

Alle informatie over de procedure vind je in onderstaand document terug.