Subsidies

Het cultuurhuis geeft jou en je vereniging graag een financieel duwtje in de rug.
Daarom kan je bij ons aanspraak maken op een heleboel subsidies.

1. Gemeentelijke subsidies

Als jouw vereniging erkend is door de gemeente Tessenderlo, kan je aanspraak maken op gemeentelijke subsidies. Dit doe je door een activiteitenverslag in te vullen van het voorgaande werkjaar.

De deadline voor het indienen van de verslagen voor werkjaar 2022-2023 is vrijdag 24 november 2023, 12.00 uur.
Verslagen kunnen enkel ingediend worden:

Wie een verslag indient, krijgt een ontvangstbewijs mee naar huis.

Verslagen die elders of niet in één pakket worden ingediend, worden niet weerhouden.

Wil je je als vereniging laten erkennen door de gemeente Tessenderlo?

Vul onderstaand aanvraagformulier in en bezorg het aan de balie van het cultuurhuis.

2. Cultuurfonds: Algemene subsidie | Eenmalige subsidie

Elke erkende vereniging, organisatie of socio-culturele instelling kan een algemene subsidie uit het Cultuurfonds aanvragen, op voorwaarde dat

  • de gesubsidieerde activiteit toegankelijk is voor alle geïnteresseerde Looienaren
  • het project de normale werking van de vereniging overstijgt.

Ben je geen verenigingslid, dan kan je aanspraak maken op een eenmalige projectsubsidie uit het Cultuurfonds. De enige voorwaarde is dat je de ondersteuning besteedt aan een niet-commercieel socio-cultureel of schoolproject in of over Tessenderlo, zoals een film, tentoonstelling, concert, performance…

Hoe pak je dit best aan?

Bezorg ons via cultuurhuis@tessenderlo.be jouw projectvoorstel. Als je wil, mag je je project altijd komen toelichten tijdens een persoonlijk gesprek. Je kan je aanvraag het hele jaar door indienen.

Wat moet in een projectvoorstel staan?

We hebben de volgende gegevens van jou nodig:

  • informatie over de initiatiefnemer(s)
  • omschrijving van het project
  • alle praktische informatie
  • een financiële raming (begrote inkomsten en uitgaven)

Het cultuurhuis bekijkt jouw projectaanvraag objectief en beslist over de toegekende subsidie.
Als het cultuurhuis jouw project ondersteunt, zou het fijn zijn als je dit kenbaar maakt in al je communicatie

Alle informatie over de procedure vind je in onderstaand document terug

Wat kunnen we niet ondersteunen?

  • Projecten die reeds gesubsidieerd werden
  • Terugkerende projecten die eerder al gesubsidieerd werden
  • Politiek getinte activiteiten
  • Activiteiten ten voordele van goede doelen